Byggtjänster

Utvecklare ABC – SYSTER

Utvecklare betalar det, oavsett, är det lönsamt. Du måste bara.

Social trygghet (SYSTER) är en statlig offentlig institution, Det utför uppgifter inom socialförsäkringsområdet, i Poland. Det är en enhet inom den offentliga finanssektorn.

Utbud av aktiviteter, socialförsäkringsinstitutionens uppgifter och funktion definieras i art. 66-72 i lagen av 13 Oktober 1998 år på socialförsäkringssystemet (Journal of Laws. med 2017 r. Artikel. 1778) och stadgan för socialförsäkringsinstitutionen (Journal of Laws. med 2011 r. Nej. 18, Artikel. 93).

På grund av den typ av händelser som omfattas av försäkring kan olika typer av socialförsäkring särskiljas, Till exempel: pensionsförsäkring, vars skyddsobjekt når en viss ålder av den försäkrade; funktionshinderförsäkring - skyddet omfattar arbetsförmågan eller försörjarens död; sjukförsäkring - skyddet gäller arbetsoförmåga orsakad av sjukdom, föräldraskap eller behovet av att ta hand om till exempel en familjemedlem; olycksförsäkring, föremål för skydd är oförmåga att arbeta på grund av en händelse som klassificerats som en arbetsolycka eller en yrkessjukdom.