Byggtjänster

Hur man reparerar membranventilen?

Hur man reparerar membranventilen?

Stäng av vattentillförseln om gummimembranet har slitit ut eller dess funktion störs av föroreningar i vattnet.. Demontera ventilen genom att placera delarna i den ordning de demonterades, för att underlätta efterföljande montering.

Tvätta membranet i varmt tvålvatten. Om den är trasig, byt ut den mot en ny. Låt vattnet rinna ett ögonblick, för att spola bort eventuellt skräp och sätt tillbaka membranet på plats – montera ventilen.