Byggtjänster

Takkonstruktion

sluttningstakTakstruktur i harmoni med byggnaden
Form, takets typ och funktion måste alltid beaktas i hela byggnadens sammanhang. Det har ett grundläggande inflytande på sättet att ordna och använda vinden. Med hänsyn till de ekonomiska övervägandena, taket ska vara så jämnt som möjligt med en kompakt struktur. Måttet för beräkning av denna kompakthet är förhållandet mellan alla yttre ytor Z till den inkapslade volymen V., dvs. Z / V – ju lägre värde desto bättre. I praktiken betyder det: minsta möjliga takyta, undvikande av onödiga hopp och toppar. Ytterligare överbyggnader ingår också – förutom att öka ytan – fler luckor och så kallade. geometriska kuldbryggor, och detta ökar energiförbrukningen. Takets enkelhet är därför en förutsättning för att upprätthålla en god energibalans.

Lutningens vinkel påverkar vinden på vinden
Taklutningens vinkel och knäväggens höjd har en betydande inverkan på användningen av vindutrymmet. Enligt lutningsvinkeln väljs också en specifik typ av takmaterial, t.ex.. träbältros kräver en lutning på 39-51 °, papa 1-25 °, ark över 12 °, och keramiska och cementplattor upp till 45 °. Att använda utrymmet under taket för bostadsändamål kräver en serie arbeten. Det viktigaste är korrekt isolering, inte bara för vinterperioden, men också sommar för att skydda mot värme. Det finns olika sätt att isolera vinden. Bredvid takisoleringen från utsidan, så på takbjälkarna, kan också isoleras från insidan mellan spärren. Båda metoderna är effektiva när det gäller värmeisolering och akustik, de kräver dock noggrant utförande. Mineralull används för yttre takisolering, fiberplattor eller värmeisoleringsskivor av stelnat polyuretanskum.

Förplanering är viktigt
Formgivare och företag som är involverade i byggandet av enfamiljshus erbjuder olika takbyggnader. Innan du bestämmer dig för att köpa ett särskilt hem eller en plan, takformen och användningen av vinden bör noga övervägas. Kostnaden för att tillverka en kväll är väldigt hög, ungefär runt 1/30 husbyggnadspriser, om det finns fler av dessa fönster, sedan går kostnaderna upp. Kostnader är dock bara en avgörande faktor för valet av rätt tak. Bara med tanke på alla aspekter blir det lättare att fatta rätt beslut.