Byggtjänster

Drag- och tryckhållfasthet hos betong

Betongens draghållfasthet är från 1/8 do 1/12 betongens tryckhållfasthet. På grund av betongens låga draghållfasthet kan obearbetad betong praktiskt taget användas i dessa element, där det finns kompressionsspänningar, eller mycket låg dragspänning. Vissa typer av fundament kan nämnas bland de vanligaste betongkonstruktioner, stödmurar, vattendammar etc..

Betong förstärkt med stålstänger används främst i byggnadsstrukturer. Armerad betong enligt gällande regler kallas armerad betong. I armerade betongkonstruktioner samarbetar betong och stål med varandra både vid överföring av kompressionsspänningar, och stretching.

tmp1b7b-1Arbetsscheman för betongbalkar: a) obearbetad balk och spänningsdiagram, b) böjningsmomentdiagram, c) förstörelse av betongbalken, d) knäckt armerad betongbalk och spänningsdiagram, e) spänningsdiagram på grund av strålspänning, f) stressdiagram på grund av böjmoment; 1 - repa, 2 - stålstång, 3 - stålstång sträckt, 4 - spänningsdiagram i en RC-stråle, 5 - slutdiagram i en förspänd stråle.
I böjningselement placeras förstärkningsstänger i denna zon, där dragspänningar uppträder. Tvärsnittet av armeringen är 1-3% betongelement tvärsnitt.

I en enkelt uppburen balk belastad med vertikala krafter uppstår dragspänningar i de nedre fibrerna, och kompressiv i övre (rys.b). Om dragspänningarna på grund av yttre belastningar överskrider betongens draghållfasthet, då kommer strålen att spricka och misslyckas under små kompressionsspänningar i balkens övre zon. För att bättre använda betongen i kompressionszonen, stålstänger bör användas i spänningszonen, vilket överför dragspänningarna efter att betongen har sprickat.

I förspända konstruktioner får betongen i spänningszonen inte repas.

Den allmänna principen för arbetet med ett komprimerat element är detta, att i denna zon där dragspänningar uppträder införs tryckspänningar motsvarande betongens tryckhållfasthet (rys.e). Under påverkan av yttre belastning uppstår dragspänningar i denna zon, och i den övre kompressionszonen. Sammanfattar spänningarna orsakade av förspänningen och den yttre belastningen får vi spänningsdiagrammet som visas i fig. e. I spänningszonen antas spänningarna σs vanligtvis;≥ 0.

Betong används för att göra monolitiska och prefabricerade strukturer såväl som små prefabricerade element, hur: block, trottoarplattor, vägg- och takblock, golvbjälkar och överliggare etc..