Byggtjänster

Naturstenar

Naturstenar.

Stenar erhålls från bergavlagringar. Användningen av stenar i konstruktionen beror på deras tekniska egenskaper.

För konstruktion av bärande väggar (pelare, stolpar) stenar från vulkaniska stenar och hårda sandstenar används. Tryckhållfasthet, stenar är 15-200 MPa, medan draghållfastheten är mer än 10 gånger lägre. Stenar med mindre vikt (volymvikt), porös, har bättre termiska egenskaper, de är mindre hårda och lättare att hantera, emellertid uppvisar de lägre tryckhållfasthet och högre vattenabsorption.

En betydande fördel med stenar är deras motståndskraft mot väderförhållanden. Granit är en av de mest resistenta mot dessa faktorer, sjenity i bazalty. Kalkstenar bör inte användas vid konstruktion av fundament och källarväggar.

På grund av naturstenens höga värmeledningsförmåga bör den inte användas på ytterväggarna i byggnader avsedda för människor eller djur, å andra sidan kan dessa stenar användas för att göra beklädnaden av väggarnas fasad, socklar, pelare, trappa. Graniter passar bäst för beklädnaden, syeniter och hårda sandstenar.

Stenarna i väggarna är förenade med en cement- eller cementkalkmortel.

Sten som krossas från olika stenar används för att göra betongkonstruktioner av vilken klass som helst.