Byggtjänster

Uppdelning av byggmaterial

Beroende på användning i konstruktionen, byggmaterial kan i stort sett klassificeras i:

a) konstrukcyjne,
b) isolerande,
c) wykończeniowe.

Båda enskilda grupper av material, och materialen i enskilda grupper skiljer sig åt i sina tekniska egenskaper. Tekniska egenskaper inkluderar funktioner: fysisk, mekanisk och kemisk. Fysiska egenskaper inkluderar: densitet, åtdragning, porositet, vatten absorption, brännbarhet, värmebeständighet, värmekapacitet, termisk expansion etc.. Mekaniska funktioner inkluderar: tryck- och draghållfasthet, bräcklighet, hårdhet, elasticitet, formbarhet, duktilitet, krypa, nötning och slaghållfasthet. Gruppen av de viktigaste kemiska egenskaperna inkluderar: oxid och mineralkomposition, korrosionsbeständighet.

Material som är avsedda för konstruktionen krävs, att de har hög tryck- och draghållfasthet, lämplig hårdhet och elasticitet, frostbeständighet och korrosionsbeständighet.

Materialen som används för värmeisolering bör ha låg värmeledningsförmåga, Låg densitet, och hög porositet, etc..