Dachy jednospadowe i masandrowe

Rodzaje wiązarów dachowych jednospadowych: a) ze stolcem pojedynczym, b) ze stolcem podwójnym, c) jętkowy ze Ścianą kolankową, d) ze stolcem leżącym, e) ze stolcem kozłowym, f) ze stolcem wiszącym, g) mansardowy.

Dachy jednospadowe przedstawione stosowane są na przekrycia budynków o małych rozpiętościach (ok. 3,5—8,0 m), które usytuowane są wzdłuż granicy sąsiada lub istniejącego budynku. Główną zasadą przy wykonywaniu tych dachów jest ustawienie stolca obok muru wyższego budynku (sąsiada). Stolec ten podtrzymuje płatew górną, na której opierają się krokwie. Układy konstrukcyjne dachów dwuspadowych zbliżone są do rozwiązań dachów dwuspadowych ze stolcami pojedynczymi i potrójnymi stanowiąc niejako ich połowę.

Wiązary dachów mansardowych: a) kleszczowo-płatwiowy, a’) szczegół węzła A, b) jętkowy, b’) szczegół węzła B, c) jętkowy ze Ścianką kolankową, c’) szczegół węzła C; 1 — krokiew, 2 — słup, 3 — kleszcze, 4 — belka, 5 — dachówka, 6 — jętka, 7 — zastrzał, 8 — Ściana ryglowa (ryglówka), 9 — strop, 10 — izolacja Ściany.

Na rysunku przedstawiono ustroje konstrukcyjne dachów mansardowych wraz z typowymi szczegółami. Dachy mansardowe stosuje się wówczas, gdy chcemy wykorzystać poddasze, głównie na pomieszczenia mieszkalne lub gospodarcze. Wiązar dachu mansardowego składa się z tych samych elementów z których wykonywane są dachy zwykłe. Podobnie i szczegóły połączeń stosowane są jednakowo w obu rodzajach wiązarów.

Szczegóły oparcia krokwi na ścianie: a) na płatwi dolnej, b) na zrębie, c) na belce 1 — belka, 2 — krokiew, 3 — płatew.

Na rysunku pokazano szczegóły oparcia krokwi na ścianie. Krokwie wiązarów płatwiowo-kleszczowych mogą opierać się na dolnej płatwi ułożonej na końcach belek stropowych (rys.a) lub na zrębie (rys. b). Krokwie wiąz arów krokwiowo-belkowych i krokwiowo-jętkowych z niepodpartą jętką opiera się w sposób przedstawiony na rys.c.

Przykład rozwiązania konstrukcji dachu czterospadowego o ustroju krokwiowo-jętkowym przedstawiono na rysunku. W dachach czterospadowych pewne trudności występują przy konstruowaniu podparcia pośredniego krokwi narożnych (krawężnic) i krokwi połaci szczytowych. Podparcia pośrednie stanowić może płatew pośrednia, którą opiera się na wysięgu oczepu.

Sposób oparcia krokwi narożnych i szczytowych w dachu czterospadowym; 1 — oczep, 2 — płatew.