Stopy fundamentowe cz.2

Stopy betonowe i żelbetowe wykonywane są zwykle na miejscu wbudowania Zbrojenie dolne stóp żelbetowych stanowią siatki z prętów stalowych. Otulenie prętów betonem od dołu i z boków stopy, ze względu na ich ochronę przed korozją, nie powinno być niniejsze od 5 cm.

Jeżeli ze stopą będzie połączony slup żelbetowy, to ze stopy należy wyprowadzić tyle prętów zbrojenia, ile jest prętów w słupie i o takiej długości, aby zapewnić wymagane utwierdzenie słupa.

W stopach pod słupy stalowe pozostawia się gniazda na późniejsze osadzenie śrub kotwiących lub śruby kotwiące ustawia się w stopie przed jej zabetonowaniem. Śruby kotwiące w pozostawionych gniazdach betonuje się zwykle po wyregulowaniu podstawy słupa. Stopę połączoną ze słupem stalowym pokazano na rysunku.

tmp217f-1Stopa pod słup stalowy; 1 — stopa betonowa, 2 — podstawa słupa stalowego, 3 — Śruba kotwiąca.

Stopy żelbetowe prefabrykowane wykonywane są wtedy, gdy ich wymiary oraz ciężar (masa) nie są zbyt duże i istnieje możliwość ich transportu oraz montażu dostępnymi na budowie urządzeniami.

tmp217f-2Stopa kielichowa: a) widok z boku, b) przekrój, c) rzut poziomy; 1 — stopa, 2 — słup, 3 — wypełnienie betonem.

Pod słupy, głównie żelbetowe prefabrykowane, wykonuje się tzw. „kielichowe” stopy żelbetowe. Podstawę słupa ustawia się w „kielichu”, a następnie po dokładnym wyregulowaniu położenia słupa, przestrzeń między stopą a słupem wypełnia betonem. „Kielich” stopy powinien być tak zaprojektowany, aby nie nastąpiło jego rozerwanie. W tym celu wokół „kielicha” umieszcza się zbrojenie z prętów stalowych.