Jak naprawić zawór przeponowy?

Jak naprawić zawór przeponowy?

Jeżeli przepona gumowa zużyła się lub jej działanie jest zakłócane przez zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie zamknij dopływ wody. Rozmontuj zawór układając części w kolejności demontowania, aby ułatwić sobie późniejszy montaż.

Umyj przeponę w ciepłej wodzie z mydłem. Jeżeli jest zepsuta wymień na nową. Puść na moment wodę, aby wypłukać wszelkie zanieczyszczenia i włóż przeponę na swoje miejsce – zamontuj zawór.