Usługi Budowlane

Stropy drewniane

Stropy drewniane.

Rozróżnia się stropy: nad piwnicami, międzypiętrowe i poddasza.

Stropy drewniane były szeroko stosowane do lat czterdziestych XX w. zarówno w budownictwie drewnianym, jak i murowanym. Ostatnio stropy te są stosowane przeważnie w budynkach drewnianych o przeznaczeniu tymczasowym i mieszkalnych jednorodzinnych. Najczęściej spotykane w budownictwie drewnianym i murowanym stropy przedstawiono na rysunku.

Stropy belkowe: a) strop nagi ocieplony, b) strop z podsufitką ocieplony od góry, c) strop ze ślepym pułapem, d) strop z powloką ozdobną, e) strop legarowo-listwowy, f) strop podwójny cichy, g) strop z bali usztywniony krzyżulcami; 1 — belka stropowa 12×20 do 18 x 24 cm, 2 — belki z bali 5 x 15 do 5 x 30 cm, 3 — ślepa podłoga, 4 — podsufitka z desek grub. 13-19 m lub z płyt drewnopochodnych, 5 — deski powały ozdobnej, 6 — tynk na matach z trzciny, 7 — ślepy pułap deski grubości 25 mm, 8 — listwy 40 x 40 mm, 9 — legary 50 x 70–50×90 mm, 10 — polepa, 11 — piasek, 12 — tektura smołowa lub papa, 13 — krzyżulce 25 x 70 mm.

Najprostszym pod względem konstrukcyjnym jest strop nagi (rys. a), który jest stosowany przeważnie jako strop poddasza w budynkach mieszkalnych i gospodarskich. Do belek z wierzchu przybijane są deski o grubości 25 mm, jeśli rozstaw belek jest mniejszy od 1,0 m, lub deski o grubości 32 mm, jeśli poddasze jest użytkowane, a rozstaw belek nie jest większy od 1,20 m. Deski łączone są ze sobą na wpust i pióro, na przylgę lub na listwę.

W budynkach mieszkalnych na deskowaniu stropu układa się warstwę ocieplającą z polepy (glina mieszana z sieczką) o grubości 10-15 cm lub z płyt izolacyjnych, np. z wełny mineralnej itp. Pod polepę oraz inne warstwy ocieplające układa się na deskach papier, tekturę lub papę.

Lepszym pod względem izolacyjnym od stropu nagiego jest strop z podsufitką ocieplony od góry (rys.b). Podsufitka może być wykonana z desek struganych, jako ozdobna, lub z tynku wapienno-gipsowego na matach trzcinowych przybitych do desek. W zależności od rozstawu belek podsufitkę wykonuje się z desek o grubości 19 mm lub 25 mm.

W budynkach o kilku kondygnacjach stosuje się stropy międzypiętrowe ze ślepym pułapem i podsufitką (rys.c) lub z powałą ozdobną (rys.d). Ślepy pułap i powała ozdobna wykonywane są z desek o grubości 19 mm lub 25 mm na listwach przybitych do boku belek w połowie ich wysokości. Na ślepy pułap używane są deski gorszego gatunku niż na powałę ozdobną.

W tradycyjnych stropach ze ślepymi pułapami jako warstwę izolacyjną stosowano polepę ułożoną na papie. W nowszych rozwiązaniach zamiast ślepego pułapu i ocieplenia z polepy można stosować płyty wiórkowo-cementowe, gazobetonowe, pilśniowe lub maty z wełny mineralnej.

Strop legarowo-listwowy (rys.e) był szeroko stosowany w budownictwie tradycyjnym zarówno mieszkalnym, jak i innego przeznaczenia. W stropach tych legary układa się na podsypce z piasku lub żużla, a podłoga ślepa podniesiona jest ok. 3 cm nad górnymi powierzchniami belek stropowych. Dzięki temu drgania z podłogi nie przenoszą się bezpośrednio na belki. Belki stropowe i deski ślepego pułapu oddziela się od polepy i podsypki papą.

Strop podwójny (nazywany cichym lub szkolnym) pokazany na rys. f stosuje się do polepszenia warunków akustycznych. Strop górny jest nośny i nie różni się od stropu legarowo-listwowego, dolny zaś jest samonośny. Drgania stropu górnego nie są przekazywane na strop dolny.

W budynkach szkieletowych wykonywanych z bali stosuje się stropy przedstawione na rys.g, które mogą być zarówno jako stropy poddasza, jak i międzypiętrowe. Belki z bali o przekroju 5×15 cm do 5 x 30 cm są ustawiane w odstępach 30-60 cm i usztywniane krzyżulcami z łat rozstawionymi co 1,5 m na długości stropu.    ,

Stropy z bali: a) strop z izolacją cieplną, b) strop podwójny z izolacją cieplną, c), d) szczegóły usztywnienia belek; 1 — belka z bali 5x 15 do 5×30 cm, 2 — ślepa podłoga 7. desek, płyt drewnopochodnych lub sklejki drewnianej, 3 — izolacja z wełny mineralnej, 4 — podsufitka ognioodporna z płyt gipsowych 5 — belka stropu podwójnego 5×15 cm, 6 — krzyżulec 25 x 75 mm, 7 — deska grubości 25 mm.

W starszych rozwiązaniach ślepą podłogę i podsufitkę wykonywano z desek, natomiast w nowych, jak np. typu kanadyjskiego, ślepą podłogę stanowi sklejka lub twarda płyta z materiałów drewnopochodnych, a podsufitkę stanowią płyty gipsowe mocowane do spodu belek (rys.a).

Na rysunku b przedstawiono strop podwójny (cichy) — izolację z wełny mineralnej ułożonej na podsufitce; podłoga oraz podsufitką przekazują obciążenie na dwie niezależnie od siebie pracujące belki. Strop ten stosowany jest głównie w budynkach wielorodzinnych. W domach jednorodzinnych izolacja termiczna w stropach międzypiętrowych nie jest zwykle stosowana. Jeśli jest potrzebna, to można ją ułożyć na podsufitce (rys. a).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *