Usługi Budowlane

Dachy płatwiowo-kleszczowe

Dachy płatwiowo-kleszczowe są łatwe w wykonaniu i dostosowaniu ich konstrukcji do budynków o złożonych rzutach poziomych, dzięki czemu ten rodzaj konstrukcji jest szeroko stosowany w budownictwie. Płatwie pośrednie opierają się na słupach i są podporami krokwi. Rozstaw słupów wynosi 3,0-5,0 m. Kleszcze obejmują dwustronnie krokwie i słupy i są z nimi połączone za pomocą gwoździ lub śrub. Połączenie kleszczy z krokwiami wykonuje się na jaskółczy ogon.

Dach dwuspadowy płatwiowo-kleszczowy: a) przekrój poprzeczny, b) przekrój podłużny, c) szczegół oparcia krokwi na ptatwi, która opiera się nie na belkach stropu, lecz na belkach wiązani głównego, d) szczegóły połączenia krokwi, kleszczy, słupka i płatwi; 1 — krokiew, 2 — kleszcze, 3 — płatew, 4 — słup (stolec), 5 — belka wiązarowa, 6 — płatew dolna, 7 — miecze.

Przy wykorzystaniu poddasza na potrzeby gospodarcze lub mieszkalne zachodzi potrzeba zwiększenia wysokości użytkowej poddasza. Aby nie zwiększać pochylenia połaci dachowej wykonuje się ściany zewnętrzne wyższe o ok. 0,75-1,0 m ponad strop, tzw. ścianki kolankowe. Słupek ścianki podpiera płatew dolną. Kleszcze obejmują krokiew, słupek i zastrzał, który jest dodatkowo wprowadzony, lub mogą obejmować krokiew i zastrzał, a opierać się na oczepie.

Wiązar dachowy jednowieszakowy z krzyżulcami; 1 — krokiew, 2 — zastrzał, 3 — wieszak, 4 — belka wiązara, 5 — płatwie: górna, dolna, 6 — murłata, 7 — podciąg, 8 — krzyżulec, 9 — płatew, 10 — miecz, 11 — strzemię.

Wiązary wieszakowe są stosowane nad pomieszczeniami o większych rozstawach ścian powyżej 6,0—8,0 m, wtedy gdy nie można zastosować podpór pośrednich. Wiązary z pojedynczym wieszakiem mogą być stosowane do rozpiętości ok. 10,0 m, a z wieszakiem podwójnym do rozpiętości ok. 12,0 m.

Wiązar dachowy z wieszakiem podwójnym; 1 — krokiew, 2 — zastrzał, 3 — wieszak, 4 — belka wiązara, 5 — płatew, 6 — murłata, 7 — podciąg, 8 — miecz, 9 — rozpora, 10 — kleszcze.

Zasadniczym ustrojem nośnym wiązara jednowieszakowego jest konstrukcja utworzona z belki stropowej, zastrzałów i wieszaka, a wiązara dwu-wieszakowego z belki, zastrzałów, rozpory i wieszaków. Na wieszakach ułożone są płatwie, na których opierają się krokwie.
Zastrzały połączone są z belką i wieszakami na wrąb czołowy. Obok wieszaków na belce wiązarowej lub pod belką na osi wieszaka umieszczone są podciągi, na których opiera się belki stropu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *