ABC dewelopera – deweloper

Kim jest deweloper? Odpowiedź dobrze obrazuje wizerunek człowieka w garniturze.

Inwestor, czyli osoba fizyczna lub prawna. Inwestuje w budowę nieruchomości budynkowych (wynajem lub sprzedaż domów …

ABC developera – inwestor

Developer jest inwestorem, zwróćmy więc uwagę kim jest u podstaw.

Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która inwestuje wolne czasowo środki finansowe …

ABC dewelopera – zarządca

Zarządca nie jest początkiem, ani końcem. Jest po prostu dobrym środkiem i wiedzą o tym deweloperzy.

Zarządca nieruchomościami, czyli osoba fizyczna. Prowadzi on działalność w …

ABC dewelopera – rynek nieruchomości

Obszar, w którym poruszają się deweloperzy, nazywany jest rynkiem nieruchomości.

Rynek nieruchomości. Nazywa się tak ogół warunków, które określają dobijanie targów – praw do nieruchomości oraz zawarcie umów. Rynek ten, …

ABC developera – podmiot gospodarczy

Developerzy nie mają problemów z tożsamością. Określani są podmiotem gospodarczym.

Podmiotem gospodarczym jest aktywny podmiot procesów gospodarczych. Podejmuje on decyzje i działania. Wywołuje jednocześnie skutki ekonomiczne. Celem podmiotu gospodarczego jest …

ABC dewelopera – rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawstwo to sztuka sama w sobie. Wiedzą o tym deweloperzy.

Kiedy pada nazwa “rzeczoznawca majątkowy” mamy na myśli  osobę fizyczną.  Posiada ona w Polsce uprawnienia zawodowe. Zakres, którego dotyczy to …

ABC dewelopera – zamówienia publiczne

Gdy rozmawiają nieraz deweloperzy, mowa często o sprawach intratnych. Mowa wtedy o zamówieniach publicznych.

Zamówienia publiczne są elementem finansów publicznych. Obejmując zbiór szczegółowych rozwiązań dotyczących procedur, czy też wykorzystania środków …

ABC developera – przetarg

Developerzy stają do przetargów. Postawmy więc jasno sprawę czym przetarg jest.

Przetarg nieograniczony jest formą przetargu. Charakteryzuje się zaproszeniem do składania swych ofert kręgu osób nieograniczonego. Zwykle odbywa się to …