ABC dewelopera – deweloper

Kim jest deweloper? Odpowiedź dobrze obrazuje wizerunek człowieka w garniturze.

Inwestor, czyli osoba fizyczna lub prawna. Inwestuje w budowę nieruchomości budynkowych (wynajem lub sprzedaż domów …

ABC developera – inwestor

Developer jest inwestorem, zwróćmy więc uwagę kim jest u podstaw.

Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która inwestuje wolne czasowo środki finansowe w przedsięwzięcia zyskowne. Inwestor jest …

ABC dewelopera – zarządca

Zarządca nie jest początkiem, ani końcem. Jest po prostu dobrym środkiem i wiedzą o tym deweloperzy.

Zarządca nieruchomościami, czyli osoba fizyczna. Prowadzi on działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami. Prowadzi to …

ABC developera – podmiot gospodarczy

Developerzy nie mają problemów z tożsamością. Określani są podmiotem gospodarczym.

Podmiotem gospodarczym jest aktywny podmiot procesów gospodarczych. Podejmuje on decyzje i działania. Wywołuje jednocześnie skutki ekonomiczne. Celem podmiotu gospodarczego jest …