ABC dewelopera – deweloper

Kim jest deweloper? Odpowiedź dobrze obrazuje wizerunek człowieka w garniturze.

Inwestor, czyli osoba fizyczna lub prawna. Inwestuje w budowę nieruchomości budynkowych (wynajem lub sprzedaż domów …

ABC developera – inwestor

Developer jest inwestorem, zwróćmy więc uwagę kim jest u podstaw.

Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która inwestuje wolne czasowo środki finansowe w przedsięwzięcia zyskowne. Inwestor jest …

ABC dewelopera – zarządca

Zarządca nie jest początkiem, ani końcem. Jest po prostu dobrym środkiem i wiedzą o tym deweloperzy.

Zarządca nieruchomościami, czyli osoba fizyczna. Prowadzi on działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami. Prowadzi to …

ABC developera – podmiot gospodarczy

Developerzy nie mają problemów z tożsamością. Określani są podmiotem gospodarczym.

Podmiotem gospodarczym jest aktywny podmiot procesów gospodarczych. Podejmuje on decyzje i działania. Wywołuje jednocześnie skutki ekonomiczne. Celem podmiotu gospodarczego jest …

ABC dewelopera – zamówienia publiczne

Gdy rozmawiają nieraz deweloperzy, mowa często o sprawach intratnych. Mowa wtedy o zamówieniach publicznych.

Zamówienia publiczne są elementem finansów publicznych. Obejmując zbiór szczegółowych rozwiązań dotyczących procedur, czy też wykorzystania środków …

ABC developera – przetarg

Developerzy stają do przetargów. Postawmy więc jasno sprawę czym przetarg jest.

Przetarg nieograniczony jest formą przetargu. Charakteryzuje się zaproszeniem do składania swych ofert kręgu osób nieograniczonego. Zwykle odbywa się to …