Usługi Budowlane

Architektura

Skośny dach zielony z tradycyjnym układem warstw

tmp28e2-1“Zielony” dach o spadku 20° z warstwą gleby dla niskiej roślinności trawiastej i skalnej
a)    przekrój poprzeczny,
b)    przekrój podłużny.

Skośny dach zielony z tradycyjnym układem warstw dachu jest rozwiązaniem różniącym się od dachu krytego dachówką, blachą, itp. praktycznie tylko pokryciem wierzchnim. Od strony wnętrza – pod krokwiami – założona jest paroizolacja. Pomiędzy krokwiami znajduje się materiał termoizolacyjny z pozostawioną ponad nim szczeliną wentylacyjną. Na krokwiach założone jest pełne deskowanie pokryte dwoma warstwami papy termozgrzewalnej.…

Pokrycia z blachy

tmp11fc-1Akcesoria dachowe wchodzące w skład systemu pokrycia dachów z profilowanych blach powlekanych.

Do pokrycia konstrukcji dachowej można użyć różnego rodzaju blach płaskich lub profilowanych.

•    Blachy płaskie układa się na pełnym deskowaniu z desek obrzynanych o grubości 25 mm i szerokości 12-15 cm. Deskowanie pod blachę miedzianą również powinno być pełne, a pod blachę stalową ocynkowaną deski układa się z odstępami 5 cm. Blachy płaskie łączy się na tzw. rąbek stojący lub leżący.

•    Blachy …

Obliczanie długości i szerokości pokrycia dachówkami

Obliczanie długości i szerokości pokrycia dachówkami:

tmpbd67-1Obliczanie długości i szerokości pokrycia dachówkami zakładkowymi.

Dachówki zakładkowe są pokryciem układanym na zakład określony fabrycznie wymiarami zamków. Zamki te mają celowo dobrane luzy umożliwiające przesuwanie się dachówek względem siebie, co pozwala niwelować nierówności dachu powstałe przed i po ułożeniu dachówek. Dzięki temu dachówki doskonale znoszą stale występujące na dachu zmienne obciążenia od wiatru i śniegu. W trakcie rozmierzania dachu należy posługiwać się średnimi wymiarami rozstawu łat zalecanego przez producenta, umożliwia to pracę pokrycia …

Poddasze użytkowe z dachem izolowanym ponad krokwiami dachowymi

tmp9d22-1Dach izolowany ponad krokwiami dachowymi płytami z polistyrenu ekstrudowanego.

Dach z termoizolacją połaci z płyt z polistyrenu ekstrudowanego założoną na pełnym deskowaniu ponad krokwiami, umożliwia wyeksponowanie więźby dachowej jako elementu wykończenia wnętrza.

Na deskowaniu wykonana jest paroizolacja z papy polimerowo-bitumicznej. Montaż płyt termoizolacyjnych z polistyrenu ekstrudowanego rozpoczyna się od przybicia do brzegu okapu drewnianej łaty o wysokości równej grubości płyt. Kolejne rzędy płyt układa się ściśle dociśnięte na zamkach z przesunięciem mijankowym. Szczeliny połączeń płyt powinny być wypełnione pianką poliuretanową. …

Poddasze użytkowe w budynku szkieletowo-ryglowym z wewnętrzną ścianką kolankową

tmp49e5-1Poddasze użytkowe w budynku szkieletowo-ryglowym z wewnętrzną ścianką kolankową.

Konstrukcja szkieletowo-ryglowa z masywnych elementów konstrukcyjnych pozwala na zastosowanie tradycyjnych jętkowych wiązarów dachowych. Ze względu na działające w wiązarach jętkowych siły rozporu, krokwie oparto na płatwi stopowej mocowanej bezpośrednio na belkach stropowych. Cofnięte do wnętrza ścianki kolankowe usztywniają połączenie ściany zewnętrznej, stropu i wiązarów dachowych. Ocieplenie dachu poprowadzone jest po stropie, w ściankach kolankowych i dopiero powyżej ścianek kolankowych w połaci dachu. Powstała w ten sposób przestrzeń nieużytkowa zwiększa bezwładność cieplną …