Działanie wody i wilgoci na budynki

Niebezpieczne dla budowli mogą okazać się też wody płynące w potokach lub rzekach albo wody spływające po powierzchni terenu w kierunku budowli, wsiąkające w grunt i przyczyniające się do naruszenia układu hydrogeologicznego danego podłoża.
W czasie powodzi woda atakuje dolne części budowli, rozmywa grunt, obnaża fundamenty. Często wezbrane wody podmywają brzegi, powodują zsuwanie i pełzanie mas ziemnych, na których stoją budowle — co z kolei staje się przyczyną bardzo poważnych uszkodzeń, a nawet zawalenia budowli.
W wielu przypadkach powodem zniszczenia materiałów i konstrukcji murowanych jest działanie korodujących elementów stalowych. Wilgoć przyśpiesza korozję kotwi stalowych, za pomocą których ściany są związane w płaszczyznach poziomych ze stropami. Wskutek korozji zamocowane w murach kotwie lub inne elementy, jak haki, klamry itp., powiększają znacznie swoją objętość i stają się przyczyną rozsadzenia struktury kamieni i murów.
Wilgoć może również wywołać niszczący wpływ na stateczność i trwałość stropów drewnianych, a przez nie na mury. Nie zabezpieczone od działania wilgoci stropy drewniane, zwłaszcza przy podporach, ulegają zniszczeniu z powodu rozwijających się procesów biologicznych, w następstwie czego wskutek osłabienia przekroju stropu mogą nastąpić przemieszczenia i poważne uszkodzenia ścian nośnych. Podobne skutki wywołać może również korozja stropowych belek stalowych.
Przy daleko posuniętym zniszczeniu przekroju belek stropowych i kotwi zostaje naruszona współpraca poziomych stężających elementów konstrukcyjnych ze ścianami. W następstwie tego zwiększają się odkształcenia stropów, przy tym rozwijają się ukośnie działające na ściany reakcje. Nie przytrzymane belkami lub kotwiami ściany ulegają nadmiernym przemieszczeniom lub wyboczeniu, co nieuchronnie prowadzi do awarii.

W murach silnie zawilgoconych niebezpieczne może się okazać również gwałtowne osuszenie. Przy wysychaniu materiałów murowych następuje stopniowa dehydratacja substancji mineralnych, w wyniku czego powstaje zjawisko kurczenia się poszczególnych składników muru; kurczenie z kolei wywołuje powstawanie naprężeń powierzchniowych, a w konsekwencji pękanie, rozwijanie się rys, stopniowe rozwarstwianie, odpadanie i łuszczenie warstw powierzchniowych, a później wgłębnych.

Destrukcyjne działanie wody i wilgoci jest tym intensywniejsze, im więcej przenika do murów rozpuszczonych substancji niszczących materiały.