Traliewerk dakliggers

Traliewerk spanten en frames: een), b), c), cl), f). h) spanten, e), g), ik) kader.

De figuur toont verschillende soorten tralieliggers en frames die houten constructies vormen, die kan worden gemaakt van planken, boomstammen of vierkant hout. Er worden voornamelijk mechanische connectoren gebruikt om de elementen met elkaar te verbinden: nagels, bouten, inpersringen en platen.

Dakspanten: een) plank truss, b) log truss, c) overlays die de helften verbinden’ truss, d) verticale steun, c) genagelde gewrichten, f) verbindingsdetails met tegels: met weerhaken; 1,2 - bovenste en onderste banden, 3 - plaatsen, 4 - diagonalen, 5 - overlays die de sparakkoorden verbinden, 6, 7 - steunplanken, 8 - geperste platen van plaatstaal, 9 - afstandhouder.

Traliewerkspanten gemaakt van planken (Lynx. een) kan worden gebruikt voor enkele en hellende daken. Gevelspanten bestaan ​​vaak uit twee segmenten die met elkaar zijn verbonden door middel van geschroefde of genagelde voorbeelden. De truss getoond in Fig. b is gemaakt van houtblokken, en de afzonderlijke elementen zijn verbonden door persplaten. Deze tegels kunnen ook worden gebruikt om de planken te verbinden in de spanten getoond in Fig. d.

De spanten en liggers moeten worden geïnstalleerd (uitgevoerd) met behulp van een negatieve pijl (opwaartse afbuiging), dat na belasting de onderflens van de ligger een horizontale positie zal aannemen zonder zichtbare neerwaartse doorbuiging.