Kolom-liggerwanden, deel 1

Kolom-ligger muren

tmpfc3a-1Bouw van een gebouw met verticale raamstijlen: een) zijaanzicht, b) vooraanzicht, c) verticale sectie, d), e) constructiedetails; 1 - fundament, 2 - beugel, 3 - bovendorpel, 4 - raamlatei, 5 - bout, 6 - dop, 7 - plafondbalk, 8 - slup, 9 - krokiew, 10 - gips bij het instappen, 11 - vloer, 12 - externe bekisting, 13 - legar, 14 - fundament.

De figuur toont het structurele systeem van kolom-liggerwanden die worden gebruikt in framegebouwen. Dit systeem is de basis, palen, cap, stutten en bouten. De fundering rust op de funderingssokkel op de vochtwerende isolatie. De kolommen worden in de hoeken op de fundering geplaatst, en tussenliggende tussenpozen van ca.. 0,8-1,2 m. Bovenaan zijn de kolommen verbonden met een kap. In de buitenste velden van de muur, op de hoeken, beugels worden geplaatst, die worden overgenomen door horizontale krachten (winddruk) en bescherm het gebouw tegen zijwaarts kantelen en tegen instorten. De stutten werken in compressie. Liggers worden horizontaal tussen de dragers geplaatst, die het veld verdelen tussen de dop en de dorpel en het gebouw extra verstevigen. In traveeën zonder raam- of deuropening zijn één of twee bouten voorzien, afhankelijk van de hoogte van de muur. In de velden met openingen worden twee bouten geaccepteerd: bovendorpel en vensterbank.

Als een gebouw met twee verdiepingen is voorzien, het is dan dat de bovenste verdieping zich op de muren en vloerbalken van de onderste verdieping bevindt. Het structurele systeem van de bovenverdieping kan op twee manieren worden opgelost. Bij de eerste methode (Lynx. d) de extreme vloerbalk is een kap voor de begane grondmuur en tevens een fundering voor de bovenvloerwand, terwijl in de tweede methode (rys.c) het skelet van de onderwand verschilt niet van het skelet van de bovenwand. In figuur d, e toont een andere positie van de beugels in de wanden van de onder- en bovenverdieping. Niets staat in de weg, dat de steunen in beide wanden in dezelfde richting hellen. In de gepresenteerde oplossingen wordt de verticale kracht van de wind op de bovenverdieping overgenomen door de hoekkolom.