Usługi Budowlane

Objętości strumieni powietrza wentylacyjnego

wentylacja pelnaPełny system wentylacyjny murowany z cegły.

Objętości strumieni powietrza wentylacyjnego przeznaczonego do odprowadzenia:

•    Kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona w kuchnię gazową lub węglową- 70 m³/h.

•    Kuchnia bez okna zewnętrznego wyposażona w kuchnię gazową powinna mieć mechaniczną wentylację wywiewną – usuwany strumień powietrza powinien wynosić 70 m³/h.

•    Kuchnia wyposażona w kuchnię elektryczną- 50 m³/h.

•    Łazienki z wc lub bez wc-50m³/h.

•    Oddzielne wc-30 m³/h.

•    Garderoba lub inne pomieszczenie pomocnicze – bez …

Wentylacja schodkowa i pełna

schodkowySchodkowy układ przewodów wentylacji wywiewnej murowany z prefabrykatów.

Wentylacja schodkowa polega na dobudowaniu przewodów wentylacyjnych na poziomie kondygnacji wentylowanej obok przewodów wentylacyjnych biegnących z niższych pięter budynku. Taki system wentylacji umożliwia powiększenie powierzchni pomieszczeń na niższych kondygnacjach przy ekonomicznym zużyciu pustaków wentylacyjnych. W systemie tym powietrze dolotowe pobierane jest z innych pomieszczeń i z klatki schodowej.

Wentylacja pełna polega na sprowadzeniu wszystkich przewodów wentylacyjnych do najniższej kondygnacji. W piwnicy stosuje się kratki wlotowe lub kanał …

Odprowadzanie wody z dachów skośnych

Przy projektowaniu dachów skośnych ważnym elementem składowym całego projektu jest projekt odwodnienia połaci dachowych.
Przed wyborem konkretnego orynnowania należy określić efektywną -podstawową oraz maksymalną powierzchnię dachu. W zależności od efektywnej powierzchni dachu określa się zalecaną szerokość rynien i średnicę rur spustowych.

Efektywna powierzchnia dachu to powierzchnia, która musi być odwodniona.

Efektywną powierzchnię dachu oblicza się wg wzoru:

EPD = (H/2+W) x L

w którym:

EPD – efektywna powierzchnia dachu
H – wysokość dachu
W – odległość w poziomie od narożnika …

Zabudowa poddasza na ruszcie z profili stalowych

Montaż płyt gipsowo-kartonowych na profilach kapeluszowychMontaż płyt gipsowo-kartonowych na profilach kapeluszowych.

Zabudowa poddasza na ruszcie z profili stalowych

Opłytowanie skosów dachowych poddaszy użytkowych najczęściej wykonuje się na konstrukcji wsporczej z systemowych profili stalowych. Profile wsporcze zabudowy z płyt g-k wygodniej mocować prostopadle do krokwi więźby dachowej, mocowanie równoległe do krokwi wymaga dodatkowych łat drewnianych.

Dostępne systemy montażu opłytowania:
•    Montaż na profilach kapeluszowych – System mocowania bezpośrednio do krokwi.
•    Montaż na profilach sufitowych CD 60 zawieszonych pod krokwiami:
– profile sufitowe CD 60 mocowane …

Zabudowa poddasza na ruszcie z profili drewnianych

tmp3712-1Montaż pojedynczej warstwy płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm lub 15 mm na łatach drewnianych.

Zabudowa poddasza na ruszcie z profili drewnianych.

W konstrukcji drewnianej ważne jest stosowanie materiału wysokiej jakości o jednakowym stopniu przesuszenia.

Opłytowanie skosów dachowych może być wykonane z warstwy pojedynczej płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm lub z podwójnej warstwy tych płyt. Grubość warstwy opłytowania ma wpływ na stopień odporności ogniowej zabudowy.

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być montowane prostopadle lub równolegle do kierunku łat drewnianych. Od kierunku mocowania płyt …