Konstrukcja zrębowa – ściany wieńcowe

Konstrukcja zrębowa – ściany wieńcowe.

Konstrukcja zrębowa (znana też jako ściany wieńcowe) to konstrukcja z poziomo układanych belek drewnianych. Główną cechą jest sposób połączenia belek w narożu dokonywany poprzez nakładki, zamki itp. Belki w sąsiednich ścianach są przesunięte względem siebie o 1/2 wysokości. Wieńce spoczywają na podwalinie, która przenosi cały nacisk ścian na podmurówkę i dlatego powinna mieć zwiększone wymiary. Podwalina przebiega w jednym poziomie pod wszystkimi ścianami, zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Stopień obrobienia poziomych bali może być rozmaity: od obrobionych pni (okrąglaków) poprzez belki o przekroju kwadratowym lub prostokątnym, aż po skomplikowane profile. Wieńce łączy się pomiędzy kolejnymi warstwami na różne sposoby, z których najprostszy polega na połączeniu kołkami 2,5×14 cm, wbijanymi co 1 m w jednym lub dwóch rzędach. Bardziej skomplikowany sposób polega na połączeniu na wpust i żłobek lub na ruchome pióro. Zarówno obróbka wieńców, jak połączenia belek w narożnikach, sposób uszczelnienia i inne detale, dają duże możliwości indywidualnych rozwiązań projektowych -współczesnych i nawiązujących do tradycji regionalnych.

Masywne ściany drewniane o konstrukcji zrębowej wykonuje się z okrąglaków, płazów, krawędziaków, belek o ostrych krawędziach, bali itp.

Pełne ściany drewniane, stosowane w całorocznych budynkach mieszkalnych, często wykonywane są z belek o zbyt małych przekrojach, aby spełnić wymogi związane z termoizolacyjnością ścian zewnętrznych. Dlatego we współczesnych realizacjach stosowane są różne rozwiązania docieplenia, pozwalające zachować oryginalny charakter ściany zrębowej:
– pojedyncza ściana zrębowa z dodatkową ścianką szkieletową od strony wewnętrznej, z termoizolacją z wełny mineralnej pomiędzy elementami konstrukcji,
– podwójna ściana zrębowa z termoizolacją, która umożliwia przepływ powietrza (np. z granulatu korkowego).

tmp5060-1Pojedyncza i podwójna masywna ściana drewniana.

Oszczędna i uproszczona odmiana konstrukcji zrębowej to system dylowy (znany też jako sumikowy lub sumikowo-łątkowy), w którym wyeliminowano skomplikowane i pracochłonne węzły narożne. System dylowy jest konstrukcją mieszaną, złożoną z poziomych bali i pionowych słupów. Gładko obcięte dyle (nazywane też sumikami) wsuwa się ciasno w wycięcia słupów (wycięcia te nazywane są łątkami). System dylowy stosowany jest w budynkach gospodarczych lub oszczędnych domkach letniskowych.