Zrębowa konstrukcja masywnych ścian łączonych na “jaskółczy ogon”

tmp53a8-1Zrębowa konstrukcja masywnych ścian łączonych na “jaskółczy ogon” (zwana “węgłem słowiańskim”) – widok perspektywiczny narożnika.

Tradycyjna konstrukcja zrębowa zwana “węgłem słowiańskim” polega na połączeniu płazów w narożniku na tzw. jaskółczy ogon, z końcówkami belek przyciętymi do lica ścian.
Rysunek poniżej przedstawia praktyczny sposób wykonania nacięć płazów za pomocą szablonu. Szablon ma wymiary oparte na wielokrotnościach 1/12 wysokości płazów. Płazy mają przekroje w proporcjach 2:1 (12:6). Szablon ma długość równą dwóm szerokościom płazów (12 części) i wysokość od 2 do 4 części.
Najprostsza odmiana ściany słowiańskiej wykonywana jest z płazów o przekroju prostokątnym, bez fazowania belek na stronie zewnętrznej. Ściana taka jest przewidziana do wykończenia od strony zewnętrznej oblicówką z desek, pod którą można zastosować dodatkowe docieplenie z wełny mineralnej.

tmp53a8-2Zrębowa konstrukcja masywnych ścian łączonych na “jaskółczy ogon” (zwana “węgłem słowiańskim”):
a)    wyznaczanie “jaskółczego ogona”
b)    geometryczne zasady wyznaczania złącza – widoki płazów łączonych w narożniku i geometria listwy do wytyczania “jaskółczego ogona”.