Lekki szkielet stalowy

tmp1e3-1Elementy konstrukcji ściany szkieletowej z zimnogiętych profili ze stali ocynkowanej – fragment rzutu i widok.

Stal w porównaniu z innymi materiałami budowlanymi charakteryzuje się najlepszymi parametrami wytrzymałościowo-konstrukcyjnymi, pozwalając na mniejsze zużycie materiału oraz kształtowanie większych rozpiętości bez podpór pośrednich. Szkielet stalowy z profili zimnowalcowanych ze stali ocynkowanej jest niepalny, odporny na biodegradację, działanie owadów i gryzoni.

Jednak specyfika stali, będącej dobrym przewodnikiem ciepła wymusza stosowanie rozwiązań, które eliminują tzw. mostki termiczne. W technologii lekkiego szkieletu stalowego zalecane jest stosowanie zewnętrznych okładzin elewacyjnych (np. ocieplenie metodą “lekką-mokrą ), które oddzielają elementy konstrukcyjne od środowiska zewnętrznego lub wprowadzenie w uwarstwieniu ściany elementów dystansowych przerywających liniowy charakter mostków termicznych (np. dodatkowe ocieplenie pomiędzy prostopadłymi do słupków profilami Z).