Podłogi – pojęcia podstawowe

Antystatyczne wykładziny podłogowe, w których nie odbywają się żadne wyładowania elektryczne. Do elektrycznego naładowania tekstylnych wykładzin podłogowych dochodzi głównie wskutek chodzenia w obuwiu, które ma podeszwy gumowe lub z tworzyw sztucznych. Szczególne znaczenie mają wykładziny antystatyczne w pomieszczeniach pracowni komputerowych.

Boucle (pętelkowe) tak nazywa się w wykładzinach tekstylnych ukształtowanie powierzchni, której wątek ma kształt pętelek

Fizyka budowlana opisuje procesy zachodzące w budynkach, jest podstawę do uniknięcia szkód budowlanych i do stworzenia zdrowych warunków mieszkaniowych.

Kierunek runa, zwany kierunkiem wykonania, oznacza „kierunek włosa” wykładzin tekstylnych. Dla uniknięcia różniących się odcieni koloru przy układaniu kilku pasów, kierunek runa musi zawsze jednakowo przebiegać.

Kleje dyspersyjne są rozpuszczonymi w wodzie termoplastycznymi tworzywami sztucznymi o dużej sile sklejania.

Kleje umożliwiające ponowne zdjęcie wykładziny -szczególnie do wykładzin dywanowych, PCV i korka. Umożliwiają oddzielenie wykładziny bez uszkodzenia podłoża.

Klimat pomieszczenia składa się z następujących czynników; temperatury, wilgotności i prędkości powietrza, temperatury płaszczyzn otaczających pomieszczenie oraz z zawartości obcych ciał w powietrzu. Zdrowszy do zamieszkania klimat pomieszczenia jest w istotny sposób współwyznaczany przez wykładzinę podłogową.

Mostki cieplne, zwane również mostkami zimna, są to pojedyncze, miejscowo ograniczone „słabe punkty” w zewnętrznych elementach budowlanych, które mają słabsza izolację cieplna niż inne powierzchnie. W podłogach oznacza to niższą temperaturę powierzchni, zagrożenie tworzenia się skroplin i zagrzybienia.

Opór przewodzenia ciepła jest zależny od przewodności cieplnej materiału budowlanego lub izolowanego i grubości jego warstwy. Stanowi on miarę oporu, jaki stawia element budowlany wniknięciu lub odpływowi energii cieplnej; im wyższy jest opór przewodzenia ciepła, tym większe działanie izolacyjne materiału.

Najłatwiej ustala się kierunek runa, stawiając na wykładzinie lekki młotek główką w dół, a następnie powodując jego upadek. Trzonek młotka zawsze odskakuje w kierunku runa.

Parkiet gotowy sg to przemysłowo wykonywane, obrobione powierzchniowo elementy podłogowe z drewna – najczęściej wyposażone we wpusty i wypusty; są ze sobą powiązane sklejeniem i po ułożeniu nie wymagają żadnej dodatkowej obróbki.

Pętle biegunowe – tak nazywa się pętle wątku, przebiegające w wykładzinie tekstylnej prostopadle do tkaniny podstawowej (nośnej). Pętla biegunowa może być zamknięta (Boucle) lub rozcięta (welur).

Plecy – tak nazywa się dolną stronę dywanów i wykładzin dywanowych.

Paroszczelne folie zaporowe przeciwdziałają wnikaniu w elementy budowlane wilgoci powietrza pomieszczenia, a przez to ich zawilgoceniu. Szczególne znaczenie mają paroszczelne folie zaporowe przy izolacji ścian zewnętrznych, albo na surowych stropach betonowych.

Rozpuszczalniki są naturalnymi lub przemysłowo wytwarzanymi cieczami, w których rozpuszcza się stałe składniki klejów lub lakierów. Po przerobie klejów lub lakierów rozpuszczalniki ulatniają się do otaczającego powietrza. Wiele chemicznych rozpuszczalników wykazuje w znacznej mierze szkodliwość dla zdrowia i środowiska. W handlu można obecnie nabyć dla wszystkich zastosowań kleje bezrozpuszczalnikowe (na bazie dyspersji tworzyw sztucznych), także w obróbce powierzchniowej można zrezygnować ze szkodliwych dla zdrowia lakierów specjalnych, obrabiając powierzchnie drewniane utwardzonym olejem.

Skropliny osadzają się na wewnętrznej stronie zewnętrznych elementów budowlanych, gdy temperatura ich powierzchni jest niższa od punktu rosy powietrza. Punkt rosy jest tu wartością temperaturową, poniżej której wilgoć zawarta w powietrzu skrapla się.

Szczeliny dylatacyjne są szczelinami pozostawionymi na zewnętrznych ograniczeniach lub pomiędzy powierzchniami powłoki. W ich rozmiarze powłoka może się rozszerzać przy wahaniach temperatury. Są one szczególnie ważne w strukturach posadzkowych, zapobiegając pękaniu lub wybrzuszaniu się jastrychów mokrych i suchych.

Tufting – lub techniką tuftingu określa się metodę produkcji dywanów, w której nitki mocuje się poprzez wkłucie do tkaniny nośnej.

Welur oznacza ukształtowanie powierzchni wykładzin tekstylnych, w których pętla biegunowa jest rozcięta. Wykładziny welurowe działają podobnie jak jedwab i szczególnie miękko.

Współczynnik K (współczynnik przenikania ciepła) jest wskaźnikiem strumienia ciepła, który przepływa przy różnicy temperatur 1°C po obu stronach elementu budowlanego przez 1 godzinę i 1 m2. Im mniejszy współczynnik K, tym lepsza wartość izolacji, tym mniejsze straty ciepła.

Ziarniste materiały izolacyjne wsypuje się luzem w odstępy (podłóg, ścian). Składają się one np. z granulowanego korka naturalnego lub cząsteczek lawy wulkanicznej, rozszerzonych pod działaniem gorąca.