Rozwiązania połączeń przegubowych

W zależności od rozpiętości i kształtu łuków stosuje się różne rozwiązania połączeń przegubowych. Dla rozpiętości łuków l ≥ 40,0 m należy stosować podpory w kształcie łożysk przegubowych.

 Łożysko przegubowe; 1 — łuk, 2 — śruby i dybie, 3 — okucie, 4 — bolec, 5 — kotew, 6 — płyta łożyskowa, 7 — fundament.

Konstrukcja połączeń w zworniku kalenicy zależy od wielkości sił podłużnych i poprzecznych występujących w przekroju zwornika. Na rysunku przedstawiono trzy rodzaje przegubów.

Konstrukcja przegubów w zworniku łuków i ram trójprzegubowych: a), b), c) szczegóły konstrukcyjne przegubów; 1 — łuk (rygiel), 2 — okucie, 3 — element dystansowy, 4 -nakładka, 5 — bolec, 6 — usztywnienie, 7 — śruba.

Poza przedstawionymi rozwiązaniami konstrukcji drewnianych składających się głównie z ustrojów płaskich — wiązarów, dźwigarów, łuków i ram — istnieją również rozwiązania przekryć powierzchniowych jedno- i dwukrzywiznowych.

Sklepienie siatkowe: a) widok, b) przekrój pionowy, c) rzut poziomy ze szczegółami rozmieszczenia elementów, d) element typowy, e) szczegół połączenia elementów, f) połączenie elementów z lukiem czołowym; 1 — siatka sklepienia, 2 — ściąg, 3 — belka węzgłowiowa, 4 — łuk czołowy, 5 — śruba, 6 — wieszak.

Do interesujących rozwiązań należą sklepienia siatkowe, które mają kształt siatki równołegłobocznej ułożonej według powierzchni walca. Rozpiętość sklepień wynosi ok. 25 m. Siatka wykonywana jest z elementów łączonych za pomocą śrub. Siły ściskające występujące w elementach sklepienia przekazują się na belkę wezgłowiową, natomiast siły rozciągające przejmują ściągi. Zakończenie sklepienia — krawędzie szczytowe — stanowią łuki wykonywane z podwójnych lub potrójnych desek połączonych gwoździami. W celu zwiększenia sztywności sklepienia łuki szczytowe opiera się na ścianach lub przeponach wykonanych w postaci kratownic. Na konstrukcji sklepienia układa się pokrycie dachu.