Ławy fundamentowe cz.3

Ławy ciągle pod szeregami słupów stosuje się najczęściej wtedy, gdy między stopami poszczególnych slupów są zbyt małe odległości, lub gdy niezależne posadowienie słupów mogłoby prowadzić do znacznych różnic w osiadaniu, np. przy dużych różnicach sil w słupach lub dużych różnicach w ściśliwości podłoża gruntowego. Najczęściej spotykane kształty ław fundamentowych pod szeregiem słupów przedstawiono na rysunku.

tmp2d9-1tmp7dd3-1Rodzaje ław szeregowych: a) lawa o przekroju prostokątnym, b) ława o przekroju teowym, c) ława o zmiennej szerokości, d) szczegół zbrojenia ławy teowej, e) ława o przekroju trapezowym.

Ławy o stałej wysokości (rys. a, c) stosuje się dla mniejszych rozstawów słupów. Dla większych rozstawów słupów oraz w celu zwiększenia sztywności ławy stosuje się przekroje teowe o stałej lub zmiennej wysokości, przedstawione na rys. b, d. Obliczenia i wymiarowanie ław z żebrem wystającym u góry przeprowadza się na kierunki poprzeczny i podłużny.

tmp7dd3-2Zbrojenie ław: a) w miejscu otworu drzwiowego, b) w miejscu naruszonego lub usuniętego gruntu.

Na rysunku a przedstawiono zbrojenie lawy pod ścianą ciągłą w piwnicy, w której jest otwór drzwiowy, a na rys. b ławę, pod którą nastąpiło naruszenie lub usunięcie gruntu. W obu przypadkach zastosowano w ławie dodatkowe pręty zbrojenia w tej strefie, gdzie występują w betonie naprężenia rozciągające.

W przypadku gdy pomyłkowo grunt pod ławą czy stopą wybrano za głęboko, nie należy zasypywać tych zagłębień ziemią z wykopu, ponieważ podłoża takie osiadają i w związku z tym może wystąpić pęknięcie ławy i ściany. Zagłębienia w dnie wykopu powinny być wyrównane tylko betonem.

Ławy żelbetowe wykonuje się zwykle na warstwie betonu o grubości 5-10 cm niższych klas. Otulenie zbrojenia betonem nie powinno być mniejsze od 5 cm. W kierunku podłużnym przyjmuje się w ławach betonowych i żelbetowych zbrojenie 4 φ 10 lub 4 φ 12, połączone strzemionami φ 6 co 30-50 cm, zapobiegające pękaniu ławy podczas nierównomiernego osiadania.

tmp37a6-1Ławy z elementów prefabrykowanych: a) widok z góry oraz przekrój lawy i ściany, b), c) elementy żelbetowe.

Ze względu na uproszczenie wykonawstwa na placu budowy, stosuje się prefabrykowane ławy betonowe, głównie tam, gdzie i inne elementy konstrukcyjne budynku — ściany, stropy — są również składane z prefabrykatów.

Najczęściej stosowane rodzaje prefabrykatów betonowych przedstawiono na rysunku. Prefabrykaty układa się na warstwie chudego betonu stanowiącej wyrównanie dna wykopu.