Tetti inclinati – strutture di sospensione

tmpd7df-2Tetti sospesi a due falde
un) krokwiowo-jętkowy
b) artiglio-arcareccio

• W dachach wieszarowych o konstrukcji krokwiowej i jętkowej więźba dachowa tworzy-jednocześnie kompletny strop, perché le travi del tram sono presenti in ogni coppia di travi.

• W dachach wieszarowych o konstrukcji kleszczowo-płatwiowej belki tramowe występują tylko w wiązarach pełnych i aby wykonać strop należy uzupełnić belki stropowe również w wiązarach pustych.

La realizzazione di solai in legno può essere risolta in corrispondenza del tetto sospeso sia a livello che parallelamente alle travi del tram o sopra queste, quindi sostenere le travi perpendicolari del pavimento.