Odprowadzanie wody z dachów skośnych

Przy projektowaniu dachów skośnych ważnym elementem składowym całego projektu jest projekt odwodnienia połaci dachowych.
Przed wyborem konkretnego orynnowania należy określić efektywną -podstawową oraz maksymalną powierzchnię dachu. W zależności od efektywnej powierzchni dachu określa się zalecaną szerokość rynien i średnicę rur spustowych.

Efektywna powierzchnia dachu to powierzchnia, która musi być odwodniona.

Efektywną powierzchnię dachu oblicza się wg wzoru:

EPD = (H/2+W) x L

w którym:

EPD – efektywna powierzchnia dachu
H – wysokość dachu
W – odległość w poziomie od narożnika do kalenicy
L- długość dachu

efektywna powierzchnia dachuPrzy dachu płaskim lub nachylonym pod kątem mniejszym niż 10° przyjmuje się, że efektywna powierzchnia jest równa powierzchni całego dachu.
Maksymalna powierzchnia dachu to powierzchnia, którą można odwodnić rynną o danym przekroju oraz jedną rurą spustową. Im większy przekrój rynny, tym większa jest jej przepustowość i tym większa powierzchnia dachu z jakiej może ona odprowadzić wodę.
Powierzchnia dachu, z której rynna może odprowadzić wodę zależy także od położenia rury spustowej – rura umocowana na środku okapu umożliwia odwodnienie większej powierzchni niż umocowana na końcu. Jeżeli narożnik rynny znajduje się bliżej niż 2 m od rury spustowej, to powierzchnia dachu która może być odwodniona zmniejszy się o 10% w stosunku do rozwiązania z rurą spustową na środku okapu.
Jeżeli długość okapu nie przekracza 10 – 12 m, do odwodnienia połaci dachu wystarczy jedna rura spustowa na końcu rynny.
Jedną rurę spustową można też zamontować na środku okapu, jeżeli jego długość nie przekracza 24 m. Przy długości rynny od 10 do 24 m najczęściej stosuje się dwie rury spustowe na obu końcach rynny. W środku montowana jest złączka dylatacyjna, która umożliwia wzajemne odkształcanie się rynien oraz odpływ wody mimo przeciwnego kierunku spadków rynien.

wymiary rynienZalecane wymiary rynien i rur spustowych w zależności od efektywnej powierzchni dachu.
Wartości w tabeli obliczone są dla następujących założeń: natężenie opadów wynoszące 75 mm/h na 1 cm², rura spustowa umieszczona na końcu rynny, rynny zamontowane ze spadkiem 1 cm na 6 m rynny.

tmp883f-2Położenie rynien i rur spustowych w dachach skośnych.