Bruikbare zolder in een kozijn- en liggergebouw met een interne kniewand

tmp49e5-1Bruikbare zolder in een kozijn- en liggergebouw met een interne kniewand.

Het skelet en de liggerconstructie van massieve structurele elementen maken het gebruik van traditionele kraagbalken dakspanten mogelijk. Vanwege de expansiekrachten die werken in kraagspanten, de spanten zijn gebaseerd op een voetgording die direct op de plafondbalken is gemonteerd. De naar binnen teruggezette kniewanden verstevigen de aansluiting van de buitenmuur, het plafond en de dakspanten. Dakisolatie wordt aan het plafond uitgevoerd, in de kniewanden en alleen boven de kniewanden in de dakhelling. De ongebruikte ruimte die op deze manier wordt gecreëerd, verhoogt de thermische traagheid van de hele zolder en voorkomt dat deze oververhit raakt.

Bij een gesloten dakrand worden de schuiven ter hoogte van de kapbalk gemonteerd, die de muurconstructie sluit en raamlateien creëert. Hierdoor is de dakrandbekleding tevens de afwerking van het bovenste deel van de raamkozijnen.