Termoizolacja połaci dachów skośnych

tmpa8dd-1Połać dachu z dodatkową warstwą termoizolacji mocowaną pod krokwiami, pomiędzy rusztem wsporczym poszycia wnętrza z płyt gipsowo-kartonowych.

W dachach z poddaszem nieużytkowym termoizolacja rozkładana jest na stropie górnej kondygnacji. Wentylacja takiego poddasza odbywa się poprzez otwory wlotowe nad okapem dachu i wylotowe w górnej części ścian szczytowych i pod kalenicą. Duża objętość powietrza między warstwą ocieplenia a połaciami dachu zapewnia wymianę wilgoci i wyrównanie temperatury.

W budynkach nowo wznoszonych z dachami skośnymi poddasze pełni najczęściej funkcję użytkową, dlatego wymaga wykonania ocieplenia połaci dachowych.

Układ warstw połaci dachu powinien zabezpieczać wnętrze przed opadami atmosferycznymi i wahaniami temperatury. Ponadto układ warstw w ocieplonej połaci dachowej powinien chronić więźbę dachu i termoizolację przed ryzykiem zawilgocenia na skutek kondensacji przenikającej od strony wnętrza pary wodnej. Aby zablokować napływ pary wodnej w ocieplonych połaciach należy bezwzględnie stosować od strony wnętrza paroizolację. Prawidłowe zaprojektowanie termoizolacji, warstwy wstępnego krycia, szczelin wentylacyjnych i innych elementów składowych ocieplonej połaci jest możliwe w wielu wariantach uzależnionych od takich czynników jak wysokość krokwi, nachylenie połaci dachowych, rozwiązanie wentylacji połaci, itd.

W dachach z poddaszem użytkowym termoizolacja umieszczana jest w grubości połaci dachowej. Izolacja cieplna może być rozmieszczona w różny sposób, uzależniony od konstrukcji więźby dachowej oraz grubości i właściwości materiału izolacyjnego.

•    Izolacja cieplna między krokwiami

•    Izolacja cieplna między i pod krokwiami

•    Izolacja cieplna ponad krokwiami

Każdy sposób umieszczenia termoizolacji w połaci musi uwzględniać konieczność wentylowania dachu oraz wymogi związane z przepisami o ochronie cieplnej budynków.

tmpa8dd-2Połać dachu z częściowo odsłoniętą więźbą dachową, z dodatkową termoizolacją wykonaną metodą wierzchnią na deskowaniu, ponad poziomem krokwi.