Een spijker trekken met een hamer

Lange spijkers uittrekken met een hamer kan moeilijk zijn. Het zal gemakkelijk blijken te zijn, wanneer de hamer op een wigvormige houten pad rust, als de nagel wordt uitgetrokken, wordt deze dieper en dieper geduwd. Zo'n wig van hardhout moet een rijhelling hebben 10-15 graden; en lengte ca. 10 cm. Dit is genoeg om nog langere nagels uit te trekken.