Schody ogrodowe cz.1

Schody ułatwiają pokonywanie różnic wysokości występujących w terenie. Budowanie schodów jest konieczne na drogach o pochyłości przekraczającej 10 – 12%. Schody umożliwiają pokonywanie takiej różnicy wysokości w sposób mniej męczący, a często też znacznie bezpieczniejszy. Oprócz znaczenia użytkowego schody mają też dużą wartość jako elementy architektury ogrodów. Dlatego forma plastyczna schodów ogrodowych nie powinna być przypadkowa, lecz powiązana z innymi elementami otoczenia.
Schody składają się ze stopni, które w liczbie kilku lub kilkunastu tworzą biegi schodów. Każdy stopień ma określoną wysokość, nazywaną często podstopnicą lub przednóżkiem, oraz, określoną szerokość (głębokość), zwaną stopnicą lub podnóżkiem. Biegi stopni mogą być rozdzielane spocznikami. Schody ogrodowe mogą mieć różne obramowania boczne w kształcie ścianek nazywanych policzkami.

schodyElementy schodów ogrodowych: a) wysokość stopnia (przednóżek), b) szerokość stopnia (podnóżek).

Z doświadczania wiadomo, że niektóre schody są mniej wygodne, inne zaś umożliwiają wygodniejsze pokonywanie tej samej różnicy wysokości. Na przykład w budownictwie stosuje się stopnie wysokości 14-15 cm i szerokości nie przekraczającej 35 cm. Poruszanie się po takich schodach jest męczące. Dlatego też w odniesieniu do schodów ogrodowych przyjmuje się inne normy: wysokość stopni powinna się zawierać w granicach 8–12 cm, natomiast ich szerokość nie powinna być mniejsza niż 40 cm i może wynosić nawet 50 cm. Biegi nie powinny być tworzone ze zbyt dużej liczby stopni: najbardziej wskazane jest stosowanie biegów 5-7-stopniowych. Nie powinno się natomiast budować biegów mających więcej, niż 12 stopni. Biegi krótkie są lepsze nie tylko ze względów użytkowych, lecz także ze względów plastycznych; Niekorzystne jednak może być też stosowanie biegów o zbyt małej liczbie stopni. Należy na przykład unikać budowania stopni pojedynczych, ponieważ jeden stopień może nie zostać zauważony i spowodować potknięcie. Dlatego najkrótsze biegi umieszczane na pochyłych powierzchniach powinny mieć co najmniej 3 stopnie.