Bevestigen van raamafdichtingen

We gebruiken verschillende soorten pakkingen om ramen en deuren af ​​te dichten: Vast gespijkerd, verlijmd of verzonken in groeven. Dit moeten we in ieder geval onthouden, dat de vaste afdichting niet afscheurt bij het sluiten van de raam- of deurvleugel. Bij het sluiten moet het blad de afdichting gelijkmatig tegen het kozijn drukken. Daarom bevestigen we op de verticale rand van het blad bij het slot en op de horizontale randen de pakking in de bladsponning. Installeer de pakking bij de scharnieren niet op de vleugel, maar in de kozijnkorting.