Montaż okien w domu pasywnym

Montaż okien w domu pasywnym

W skrócie – montaż okien w domu pasywnym polega na zamontowaniu okien w warstwie ocieplenia, a nie w warstwie konstrukcyjnej. Tak więc okno jest wysunięte poza krawędź muru i „wisi” na specjalnych kątownikach w warstwie ocieplenia. Dzięki temu unika się schładzania warstwy konstrukcyjnej (muru). Dodatkowo dba się o zapewnienie odpowiedniej szczelności, tak aby wyeliminować przepływ powietrza i migrację pary wodnej.

Ten sposób osadzenia okien ma jednak swoje mankamenty – a są to jak zwykle – cena i dokładność wykonania. Na wyższą cenę mają wpływ dwa czynniki:
a) kątowniki do montażu okien. To na początku może budzić zdziwienie – ale, uprzedzając pytanie, niestety tutaj nie sprawdzą się zwykłe tanie kątowniki. Profesjonalny montaż wymaga takiego osadzenia okien, aby możliwa była ich regulacja, poziomowanie. Dlatego zamiast zwykłych kątowników używa się do tego celu specjalnie opracowanych systemów. Ponieważ są ona niszowym produktem – ich cena jest odpowiednia (mimo relatywnie niewielkiej wartości materiałowej).
b) trudność montażu. Ponieważ większość ekip montujących okna nie jest zupełnie przygotowana ani przekonana do tego typu montażu – stąd, analogicznie, niska podaż ekip montujących okna w warstwie ocieplenia powoduje znacznie wyższą cenę takiego montażu. Zresztą, trzeba przyznać, że taki sposób montażu wymaga jeszcze większej dokładności i prezycji niż w tradycyjnym sposobie osadzania okien.

Problem z zamontowaniem okien w warstwie ocieplenia jest jeszcze większy w przypadku wielkich, a więc i ciężkich przeszkleń stosowanych w domach pasywnych (o wielkości okien w domu pasywnym napisałem tutaj).

Niektórzy inwestorzy budujący budynki pasywne, zwłaszcza wielorodzinne, także za naszą zachodnią granicą, świadomie rezygnują z tego typu montażu okien wskazując na trudności montażowe i wysokie koszty. W domu jednorodzinnym, jeśli nie mamy dużych, ciężkich przeszkleń, warto jednak pokusić się o taki sposób montażu. Jeśli jednak koszt jest istotną barierą to przynajmniej ograniczmy straty poprzez częściowe docieplenie ościeżnicy okna (tzw. węgarek) lub odizolowanie ramy okna od muru dodatkowym ociepleniem.