Rozpoczęcie szlifowania

Podstawowym warunkiem uzyskania równej powierzchni szlifowanej podłogi drewnianej jest równomierne prowadzenie szlifierki w różnych kierunkach. Musimy tu jednak pamiętać, że zawsze włączamy szlifierkę tylko, gdy jej walec z nawiniętym papierem ściernym jest uniesiony ku górze. Szlifierkę opuszczamy na podłogę dopiero wtedy, gdy walec osiągnie normalną prędkość obrotową i po tym prowadzimy w zamierzonym kierunku. Bezwzględnie nie wolno uruchamiać szlifierki stojącej płasko na podłodze.