Wyciąganie gwoździa młotkiem

Wyciąganie długich gwoździ rąbem młotka może być utrudnione. Okaże się łatwe, gdy młotek będziemy opierać o klinową podkładkę z drewna, w miarę wyciągania gwoździa podsuwaną coraz głębiej. Taki klin wykonany z twardego drewna powinien mieć pochylenie rzędu 10-15 stopni; i długość około 10 cm. To wystarczy do wyciągania nawet dłuższych gwoździ.