Wykruszanie złamanego kołka

 Z uszkodzonego połączenia kołkowego w różnych meblach trzeba usunąć połamane kołki. Możemy otwór rozwiercić wiertłem do drewna usuwając część kołka tkwiącą jeszcze w otworze. Ale istnieje niebezpieczeństwo nadmiernego rozbicia otworu, lepiej więc najpierw wiertłem do metalu o małej średnicy wywiercić otwór o osi kołka. Po tym ostrym, stalowym szpikulcem wyłamuje się i wykrusza resztki starego kołka i czyści otwór.