Przycinanie płyt styropianowych

Przycinanie płyt styropianowych

W większości przypadków okaże się, że płyty krawędziowe trzeba przyciąć do pożądanej wielkości. Przyłóż płytkę, którą chcesz przyciąć, do ściany, dokładnie na ostatniej przyklejonej pełnej płycie. Następnie połóż na niej jeszcze jedną płytę i dociśnij, opierając jedną z krawędzi o ścianę.

Przy pomocy długopisu lub flamastra zaznacz na pierwszej płycie linię cięcia. Połóż płytę na drewnianym podłożu i przetnij wzdłuż wyznaczonej linii ostrym nożem. Przycięta płyta powinna idealnie wpasować się w puste miejsce na suficie.

Bezwzględna precyzja jest nieco mniej ważna tam, gdzie do wykończenia krawędzi chcemy użyć styropianowych wklęsek, które są na ogół dość szerokie, by zakryć mniejsze błędy w przycinaniu.

Do przycinania nietypowych kształtów – np. wokół rozet – posłuż się kartonowym szablonem, odrysowując jego kształty na płytę i wycinając je ostrym nożem.

Nie należy wykładać płytami styropianowymi sufitów kuchennych. Są one wprawdzie lekkie, łatwe do przyklejenia i posiadają właściwości izolujące, niemniej są także łatwopalne.

Przycinanie płyty brzegowej
Połóż płytę do obcięcia dokładnie na ostatniej przyklejonej pełnej płycie. Weź jeszcze jedną płytę, dociśnij jej krawędź do ściany i zaznacz na płycie do przycięcia linię cięcia; następnie przetnij ostrym nożem.