Zamocowanie uszczelek okiennych

Przy uszczelnianiu okien i drzwi stosujemy różnego rodzaju uszczelki: przybijane, przyklejane lub wpuszczane w rowki. W każdym wypadku musimy pamiętać o tym, aby zamocowana uszczelka nie ulegała odrywaniu przy zamykaniu skrzydła okna lub drzwi. Skrzydło podczas zamykania powinno równo docisnąć uszczelkę do ościeżnicy. Dlatego na pionowej krawędzi skrzydła przy zamku oraz na krawędziach poziomych uszczelkę mocujemy we wrębie skrzydła. Przy zawiasach należy zamocować uszczelkę nie na skrzydle, ale we wrębie ościeżnicy.