Dachy o konstrukcji kleszczowo-płatwiowej

tmpf3e2-1Więźba dachowa o konstrukcji kleszczowo-płatwiowej.

W więźbie kleszczowo-płatwiowej krokwie podpierane są poziomymi płatwiami opartymi na słupach. Słupy mogą być pionowe, leżące (pochylone w kierunku kalenicy) lub kozłowe (pochylone w kierunku okapu). Rozstawiane są w odstępach pełnych wiązarów. Krokwie i słupy są usztywnione w wiązarach pełnych przez obejmujące je z obu stron kleszcze. Płatwie poza słupami opierają się na mieczach, które usztywniają więźbę w jej kierunku podłużnym.

Wyróżnia się dwa typy wiązarów:

• Pełne – rozmieszczone co 3 – 5 m, które składają się z dwóch krokwi, pary kleszczy, płatwi i dwóch słupów usztywnionych mieczami.

• Pośrednie – składające się z dwóch krokwi i podpierających płatwi.

Ze słupami kleszcze łączone są na wrąb wzajemny pełny i śrubę o średnicy 16-18 mm, a z krokwiami na półjaskółczy ogon i kołek drewniany lub śrubę o średnicy 12 mm.