Pokrycia z blachy

tmp11fc-1Akcesoria dachowe wchodzące w skład systemu pokrycia dachów z profilowanych blach powlekanych.

Do pokrycia konstrukcji dachowej można użyć różnego rodzaju blach płaskich lub profilowanych.

•    Blachy płaskie układa się na pełnym deskowaniu z desek obrzynanych o grubości 25 mm i szerokości 12-15 cm. Deskowanie pod blachę miedzianą również powinno być pełne, a pod blachę stalową ocynkowaną deski układa się z odstępami 5 cm. Blachy płaskie łączy się na tzw. rąbek stojący lub leżący.

•    Blachy trapezowe układa się na łatach drewnianych w taki sposób, aby szersze dno bruzdy znalazło się na spodzie W dachach skośnych blachy trapezowe łączy się z zakładem pojedynczym. Blachy układa się od okapu do kalenicy z zakładem poprzecznym wynoszącym minimum 15 cm (przy nachyleniu połaci ≥14°).

•    Blachy profilowane w kształcie dachówek układa się na łatach 3 x 5 cm w rozstawie co 41 cm.