Wymagania wobec elementów zbiornika ogrodowego

Wymagania wobec elementów zbiornika dotyczą materiału tworzącego dno, różnych umocnień i uszczelnień dna, sposobu umocnienia brzegów zbiornika oraz sposobu i jakości wykonania instalacji doprowadzającej i odprowadzającej wodę.
Podstawowym wymaganiem dotyczącym dna zbiornika jest zachowanie szczelności, czyli możliwie wysokiej nieprzepuszczalności w stosunku do wody oraz trwałości powierzchni dna i zastosowanego uszczelnienia. W zbiornikach naturalnych dno utworzone przez materiały ilaste lub gliniaste ma tendencję do osuwania się w miejsca niższe, a w zbiornikach o ciągłym przepływie wody lub okresowo opróżnianych materiał dna bywa często rozmywany i spławiany. Dlatego też dno zbiorników naturalnych powinno się umacniać przez pokrycie warstwą gruboziarnistego kruszywa, brukowanie itp. Zbiorniki sztuczne budowane na gruntach przepuszczalnych powinny mieć dna wykonane z materiałów zapewniających jak najlepszą szczelność i trwałość. Umodnienia i uszczelnienia dna powinno się projektować z uwzględnieniem nacisków wywołanych obciążeniem przez wodę oraz skutków działania niskich temperatur po opróżnieniu zbiornika lub jego zamarznięciu w stanie napełnienia wodą.

Jeżeli zbiorniki buduje się na gruntach niedostatecznie ustabilizowanych, gdzie spodziewane jest osiadanie gruntu, powłoka tworząca uszczelnienie powinna być dostatecznie elastyczna, żeby wskutek ruchów spowodowanych osiadaniem nie pękła lub nie rozrywała się, co prowadziłoby do gwałtownego ubytku wody. Przesączająca się woda może doprowadzić nie tylko do szybszego osiadania granitu, ale nawet do jego wypłukiwania. W takich wypadkach może dojść do całkowitego zniszczenia zbiornika.

Jakość materiału tworzącego dno zbiornika powinna ułatwiać utrzymanie go w czystości oraz umożliwiać łatwe czyszczenie dna po wypuszczeniu wody. Dno zbiornika może mieć charakter dekoracyjny, uzyskiwany przez wyłożenie go takimi materiałami jak szkliwione płytki ceramiczne, różne barwione płyty betonowe itp.