Polski dach łamany o konstrukcji jętkowej

tmp2024-1Polski dach łamany o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych.

Wiązar jętkowy w polskim dachu łamanym posiada trzy poziome belki:
•    płatew dolną pomiędzy słupami dla krokwi dolnej połaci,
•    oczep stężający słupy na którym oparte są belki stropowe,
•    płatew górną która podpiera krokwie górnej połaci.

Polski dach łamany jest dachem dwukondyganacyjnym z rozdzielonymi połaciami dachowymi o jednakowym nachyleniu.

Konstrukcja dachu polskiego:
•    Krokwie dolne oparte są na murłatach i płatwiach dolnych, podtrzymywanych przez słupy z mieczami.
•    Na słupy usztywnione mieczami nałożona jest belka oczepowa.
•    Na oczepie opierają się belki stropowe dzielące dach na dwie kondygnacje.
•    Krokwie górnej części dachu oparte są na płatwi górnej mocowanej powyżej belek stropowych i połączone u góry jętką.

Odmianą polskiego dachu łamanego jest tzw. dach krakowski, w którym dzięki zastosowaniu wyższych słupów pomiędzy dolną i górną połacią dachową wykonana jest ścianka rozdzielająca.