Rozplanowanie połaci dachowych

Rozplanowanie połaci dachowych (rozmierzenie) musi być wykonane przed przystąpieniem do prac dekarskich i dotyczy wszystkich rodzajów oraz typów dachówek, dlatego najlepiej konkretny model dachówki uwzględnić już w projekcie. Ma to ogromne znaczenie dla zgodności z projektem ostatecznego wyglądu dachu i sprawności wykonania prac dekarskich.

•    Dachówki opierają się na łatach. Przekrój łat dachowych uzależniony jest od dwóch czynników: rozstawu krokwi oraz od działających na łaty obciążeń.

•    Kontrłaty stosowane są w celu utworzenia szczeliny wentylacyjnej zapewniającej swobodny przepływ powietrza pomiędzy warstwą wstępnego krycia a dachówkami. Wysokość szczeliny wentylacyjnej jest równa grubości kontrłaty i nie może być mniejsza niż 24 mm.

•    Długość krokwi przyjęta do obliczeń powinna być powiększona ze względu na kontrłaty podnoszące poziom łat i wydłużające krokwie w szczycie dachu. Przykładowo łaty 30 x 50 mm przy kącie dachu 30° przedłużają długość krokwi o 17 mm, przy kącie 35° o 20 mm, przy kącie 40°o25mm,itd.

•    Przed rozmierzeniem połaci dachu pod dachówki należy sprawdzić zgodność wymiarów wykonanej więźby z projektem, określić nierówności, odchyłki od płaszczyzny oraz równoległości i kąty.

•    Przy nachyleniu dachu powyżej 65° należy mocować wszystkie dachówki. Przy mniejszych kątach pochylenia mocowanie dachówek połaciowych jest uzależnione przede wszystkim od lokalnych warunków klimatycznych (np. obszary o silnych wiatrach). Niezależnie od kąta nachylenia połaci mocować należy: rząd dachówek przy okapie kalenicy, dachówki szczytowe oraz wszystkie inne dachówki, do których mocowane są dodatkowe elementy np. ławy kominiarskie, płotki przeciwśniegowe itp.

•    Przy grzbietach i koszach dachówki są przycinane. Prawidłowe wykonanie grzbietu i kosza wymaga znajomości podstaw sztuki dekarskiej również od projektanta.

•    Wskazane jest, aby po przycięciu dachówka pełna miała przynajmniej jeden zaczep (nosek). Jeżeli tak nie jest, należy jako przedostatnią zastosować dachówkę połówkową o szerokości krycia 15 cm, przesuwającą linię cięcia o połowę szerokości dachówki.

•    Przycięte dachówki nachodząc na kosz często pozbawione są możliwości pewnego oparcia na łacie na dwóch noskach. Problem ten eliminuje zastosowanie dachówek połówkowych. W sytuacji, gdy jeden z nosków jest obcinany, nabija się w tym miejscu specjalną klamrę (zaczep klamrowy uniwersalny), którą mocuje się dołączonym drutem, do gwoździa wbitego w łatę.