Dachy płaskie o konstrukcji kleszczowo-płatwiowej

tmpe1a2-1Więźba dachu płaskiego o konstrukcji kleszczowo-płatwiowej z jedną płatwią szczytową.

W dachach płaskich, o nachyleniu połaci wynoszącym od 1:3 (18,5 %) do 1:10 (5,7 %), najczęściej stosowane są konstrukcje kleszczowo-płatwiowe. Konstrukcje jętkowe nie nadają się do stosowania w dachach płaskich, ponieważ im mniejsze jest nachylenie połaci, tym większa jest siła rozpierająca ściany boczne.

Typowy wiązar dachu płaskiego nad budynkiem o rozpiętości około 8 m składa się z płatwi kalenicowej podpartej słupami i mieczami oraz z pary kleszczy stężających słup z dwiema krokwiami.

Przy większej rozpiętości jedyna modyfikacja polega na dodaniu kolejnych płatwi. W dachu o rozpiętości około 12 m wiązar składa się z dwóch płatwi pośrednich, przy rozpiętości około 16 m wiązar ma dwie płatwie pośrednie i płatew kalenicową.

Przy dachach bardzo płaskich (o nachyleniu połaci 1:10) kleszcze mogą nie obejmować krokwi ale same słupy.