Układ pali pod ścianami i słupami cz.2

Pod stopami obciążonymi mimośrodowo układ pali dostosowuje się do położenia wypadkowej sił lub też dopuszcza się niejednakowe obciążenie poszczególnych rzędów pali.

Przy projektowaniu stóp i ław fundamentowych na palach należy przestrzegać następujących zasad:
a)   odstęp między osiami pali powinien wynosić 3,5 d (d — średnica pala),

b)    stopy i ławy opierające się na palach muszą być sztywne, aby obciążenie przekazywało się równomiernie na poszczególne pale,
c)    tolerancje wykonania pala powinny być uwzględnione (odchyłki mogą wynosić 5-10 cm),
d)    głowice pali drewnianych powinny być zagłębione w betonie fundamentu na głębokość 30-60 cm, przy czym głowice powinny być nieco ociosane, a na obwodzie głowicy należy wykonać zbrojenie z uzwojenia i prętów podłużnych,
e)    głowice pali żelbetowych powinny być zagłębione w betonie 10-15 cm, a zbrojenie podłużne pali powinno być wpuszczone w beton na głębokość 30-40 cm,
f)    odległość pala od krawędzi bocznej fundamentu powinna wynosić 30-40 cm.

tmpf487-1Zbrojenie stopy opartej na palach.

Zbrojenie stopy opartej na palach przedstawiono na rysunku powyżej, natomiast ławy z dwoma szeregami pali na rysunku poniżej.

tmpfab7-1Zbrojenie ławy opartej na palach rozmieszczonych w dwóch szeregach.