Lukarna z murowaną ścianą frontową

tmp3ff-1Konstrukcja lukarny o murowanej ścianie frontowej, w dachu kleszczowo-płatwiowym ze ścianką kolankową.

Ściana czołowa lukarny może być murowana, będąc przedłużeniem zewnętrznej ściany budynku lub mieć konstrukcję drewnianą, niezależną od ścian budynku. Murowana ściana czołowa lukarny może być przekryta tworzącymi okapy połaciami daszku, jak i wychodzić ponad te połacie. Lukarna może przerywać lub nie przerywać ciągłości połaci dachowych przy okapie i co za tym idzie ciągłości orynnowania .

Prezentowana konstrukcja daszku lukarny z murowaną ścianą czołową oparta jest na ścianie zewnętrznej oraz wymianie pomiędzy krokwiami. Konstrukcję pod boczne trójkątne ścianki lukarny wykonuje się na dodatkowych krótkich krokwiach opartych od góry na wymianie, a z boku zamocowanych za pomocą klocków dystansowych do krokwi.

Uzyskanie równej powierzchni sufitu na całym poddaszu i w lukarnie wymaga dostosowania poziomu oczepu w lukarnie do poziomu kleszczy w wiązarach pełnych dachu.