Otwory okienne w ścianach szkieletowych z murowaną ścianką osłonową

tmp62f0-2Otwór okienny w ścianie szkieletowej z murowaną ścianką osłonową.

Murowana ściana osłonowa powinna być odsunięta od ściany szkieletowej w celu uzyskania szczeliny wentylacyjnej. Stężenia z poszyciem mogą być wykonane z kotew z ryflowanej blachy, które mocuje się do poszycia konstrukcji na osiach słupów szkieletu. Termoizolacja w szczelinie ściany powinna przylegać ściśle do poszycia konstrukcji.

Okno mocowane jest w szczelinie ściany w taki sposób, aby murowana ściana osłonowa przylegała do ościeżnicy, pełniąc rolę węgarka. Wysunięcie okna poza konstrukcję ściany jest możliwe dzięki wykonaniu ramy ze sklejki poszyciowej, która zamyka szczelinę ściany wokół okna. Luzy montażowe uszczelniane są pianką montażową po osadzeniu okna. Nadproże okienne w murowanej ścianie osłonowej musi mieć zabezpieczenie przeciwwodne, które zapobiega zawilgoceniu ościeżnicy okiennej przez spływające w szczelinie krople wody.