Ściana szkieletowa z cienkoprzekrojowych elementów konstrukcyjnych z murowaną ścianką osłonową

tmpb3cc-1Ściana szkieletowa z cienkoprzekrojowych elementów konstrukcyjnych z murowaną ścianką osłonową.

W rozwiązaniu ze słupkami konstrukcyjnymi rozmieszczonymi co 40 cm, wymiary przekroju słupków wynoszą 38×89 mm. Jest to wystarczające ze względu na wymogi konstrukcyjne, jednak termoizolacja wypełniająca rdzeń ściany jest przy takiej konstrukcji zbyt cienka i powinna być uzupełniona dodatkowym ociepleniem.

Od strony zewnętrznej konstrukcja poszyta jest stężającą całość sklejką wodoodporną. Dodatkowe ocieplenie ściany stanowić może murowana ścianka osłonowa z termoizolacją z wełny szklanej lub skalnej, założonej w wentylowanej szczelinie ściany. Zastosowana w rozwiązaniu wełna szklana jest pokryta od zewnętrznej strony papierem, spełniającym rolę wiatroizolacji.

Od strony wnętrza ściany wykańcza się płytami gipsowo-kartonowymi. Przy rozstawie osiowym słupków co 40 cm poszycie ścian z płyt gipsowo-kartonowych może być wykonane bezpośrednio na konstrukcji.