WYMAGANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Nadbudowa, rozbudowa lub przebudowa obiektu budowlanego powinny być poprzedzone badaniem nośności i stanu technicznego istniejących elementów konstrukcyjnych z uwzględnieniem podłoża gruntowego.

Ściany otaczające pomieszczenia powinny spełniać określone w przepisach i normach wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej i akustycznej, a w razie potrzeby i gazoszczelności oraz być dostosowane do warunków otoczenia i użytkowania budynku.

Stropy powinny charakteryzować się izolacyjnością akustyczną i tłumieniem dźwięków uderzeniowych, ponadto połączenia ścian zewnętrznych w poziomie każdego stropu powinny być wykonane w sposób zapewniający szczelność i izolacyjność akustyczną oraz uniemożliwiać rozprzestrzenianie się ognia i dymu z kondygnacji na kondygnację.

Ukształtowanie dachu i nachylenie połaci dachowej zależą od warunków klimatycznych, architektonicznych oraz rodzaju stosowanego pokrycia. Dachy w budynkach o wysokości powyżej 15 m nad poziomem terenu powinny mieć spadki umożliwiające odpływ wody do wewnętrznych rur spustowych. W budynku wolno stojącym o wysokości do 4,5 m i powierzchni dachu do 100 m2 dopuszcza się niewykonywanie rynien i rur spustowych, pod warunkiem odpowiedniego ukształtowania okapów.

Układ komunikacji pionowej i poziomej w budynku powinien być dostosowany do potrzeb użytkowych i ewakuacyjnych oraz umożliwiać dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziomej. Szerokość użytkową biegu schodów i spocznika w budynkach jednorodzinnych przyjmuje się co najmniej 80 cm, natomiast w budynkach wielorodzinnych szerokości te wynoszą: biegu 120 cm, spocznika 150 cm. Wysokość stopnia w budynkach jednorodzinnych należy przyjmować nie większą od 19 cm, a w wielorodzinnych 17,0 cm.

Nachylenie biegu schodów wewnętrznych powinno spełniać warunek określony wzorem

2h + s = 60 ÷ 65 cm, w którym h — wysokość stopnia, s — szerokość stopnia.