Trzymacz gwoździków

Przy wbijaniu gwoździków, bardzo małych i o niewielkich średnicach trudno je trzymać w palcach i uderzać młotkiem. A podtrzymywanie gwoździka jest konieczne do momentu, aż zagłębi się on w materiał mniej więcej do 1/3 swojej długości. Wbijany mały gwoździk można przytrzymać plastikowym grzebykiem do włosów. Wbijany gwoździk należy wsunąć pomiędzy dwa zęby grzebyka. Będzie utrzymywany prosto i nie wypadnie z grzebyka w czasie pierwszej fazy wbijania. Po wstępnym wbiciu łatwo usuwamy grzebyk.