Stropodachy

Stropodachy to przekrycia budynku, które pod względem konstrukcyjnym i funkcjonalnym pełnią jednocześnie funkcję stropu i dachu. Stropodachy przenoszą obciążenia od śniegu i wiatru oraz zabezpieczają wnętrze budynku przed opadami atmosferycznymi i wahaniami temperatury.

Podział stropodachów ze względu na konstrukcję, układ warstw i fizykę budowli:

Stropodachy pełne (bez wentylacji) – stropodachy, w których wszystkie warstwy szczelnie do siebie przylegają, bez szczelin lub kanalików umożliwiających przepływ powietrza.

•    Stropodach o tradycyjnym układzie warstw

Hydroizolacja stanowi wierzchnią warstwę stropodachu, a pod warstwą ocieplenia znajduje się paroizolacja zapobiegająca kondensacji przenikającej przez przegrodę pary wodnej. Jako materiał termoizolacyjny stosowany jest najczęściej styropian lub wełna mineralna i szklana.

•    Stropodach o odwróconym układzie warstw

Hydroizolacja z dwóch warstw papy bitumicznej znajduje się pod warstwą termoizolacji, dzięki czemu nie występuje ryzyko kondensacji pary wodnej, a warstwa hydroizolacyjna osłonięta jest przed wpływami atmosferycznymi i ryzykiem uszkodzenia mechanicznego.

Materiałem termo-izolacyjnym jest polistyren ekstrudowany w postaci twardych płyt o zamknięto komórkowej strukturze. Płyty termoizolacyjne pokryte są warstwą dociskową ze żwiru. Charakterystyczną cechą stropodachów o odwróconym układzie warstw jest spływanie wody opadowej po kilku poziomach. Nieznaczna jej część przecieka na stykach płyt termoizolacyjnych aż do poziomu hydroizolacji, największa część wody spływa po górnej powierzchni termoizolacji. Przy intensywnych opadach woda spływa też po wierzchniej warstwie żwiru.