Obliczanie ilości potrzebnych płytek

Obliczanie ilości potrzebnych płytek

Do wszystkich standardowych rodzajów płytek można zastosować tę samą metodę. Najpierw sporządź plan całego pomieszczenia i oblicz długość każdej z krawędzi, następnie policz, ile płytek mieści się wzdłuż każdej z nich. Na przykład, jeśli pokój ma wymiary 4 na 3 m, zaś płytki 30 na 30 cm, będziesz potrzebował 135 płytek. Większe płaszczyzny, bez wyposażenia zamontowanego na stałe, dobrze jest podzielić na mniejsze kwadraty i zsumować ilości płytek potrzebnych do wypełnienia
każdej z nich. Płytki są najczęściej sprzedawane w opakowaniach po kilkadziesiąt sztuk, więc na pewno zostanie ci jakiś zapas. Gdybyś jednak kupował je na sztuki, zawsze dodaj 5% na ewentualne zniszczenia.

Pamiętaj, że dla niektórych powierzchni potrzebne będą dodatkowo pewne ilości niepełnych płytek na kąty i rogi, jak również na górne i dolne brzegi ścian.

Musisz dokonać dla nich oddzielnych obliczeń. Większość z nich ma standardową długość 15 cm. Kilogram zaprawy po wymieszaniu z wodą wystarcza średnio na powierzchnię około 3,5 m2.

OBLICZANIE ILOŚCI PŁYTEK O NIETYPOWYCH KSZTAŁTACH
Wyżej przedstawionej metody nie można zastosować do obliczania potrzebnej ilości płytek sześciokątnych czy prowansalskich. Przyjmij zatem założenie, że na 1 m2 będziesz musiał zużyć 54 płytki sześciokątne o wymiarach 15 na 17 cm i 44 płytki prowansalskie o wymiarach 15 na 21 cm. Dodaj 5% na ewentualne ubytki.